Årsmöte

21/3 Kl. 18:00
Plats: Friskhuset/Gamla fängelset

Föreningens aktuella aktiviteter

Hej! Vi är i dagsläget fokuserade på att aktivt bevaka och uppmuntra att Hudiksvall gynnas långsiktigt i alla beslut som rör Ostkustbanan och bostadsfrågan i Hudiksvall. Vi kommer försöka hålla alla informerade via hemsidan. Med vänliga hälsningar, Styrelsen

Vi är Hudiksvalls Vänner

Syftet med vår verksamhet är att bidra till att göra Hudiksvall till en stad där människor trivs att bo, leva och jobba i. Vi vill att ungdomar som flyttar härifrån för att studera ska ha både möjlighet och lust att flytta tillbaka. Då måste vi kunna erbjuda intressanta och utvecklande jobb, attraktivt boende, bra skolor och ett rikt och varierande kulturutbud. Vi vill också att Hudiksvall ska vara en stad där turister stannar och inte bara åker förbi.

De frågor vi arbetar med berör många människor och har stor betydelse för bygden. De senaste tio åren har vi engagerat oss i frågor som sjukhuset, skolan, näringslivet och bygget av nya E4 mellan Enånger och Hudiksvall. Vi har skrivit debattartiklar i tidningen, uppvaktat politiker, tagit initiativ till möten och nätverk, arrangerat studiebesök och föredrag och verkat för ett förbättrat samarbete mellan kommun och näringsliv.

För att åstadkomma förändring och förbättring krävs stort engagemang, envishet och ett brinnande intresse för bygden och dess människor. Det har vi i Hudiksvalls Vänner.

Glada Hudik

MADE BY ohappa